Domes priekšsēdētājs

Raivis Ragainis

Domes priekšsēdētājs
 • Izpilddirektors

  Izpilddirektors

  Guntars Gogulis

  Izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs Brīvības iela 120, Kabinets - 201
  Visi kontakti
 • Administratīvais departaments

  Administratīvais departaments

  Natālija Dardete

  Departamenta direktore Brīvības iela 120, Kabinets - 5
  Visi kontakti
  • Finanšu ekonomikas nodaļa

   Finanšu ekonomikas nodaļa

   Gita Kalniete

   Nodaļas vadītāja Brīvības iela 120, Kabinets - 104
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
  • Grāmatvedības nodaļa

   Grāmatvedības nodaļa

   Biruta Vaivode

   Galvenā grāmatvede Brīvības iela 120, Kabinets - 207
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
  • Vienas pieturas aģentūra

   Vienas pieturas aģentūra

   Anita Moskovska

   Aģentūras vadītāja, komisijas locekle Brīvības iela 120, Kabinets - 115
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Edgars Katiņš

   Nodaļas vadītājs Brīvības iela 120, Kabinets - 101
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
  • Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Sabiedrisko attiecību nodaļa

   Margita Liepiņa

   Nodaļas vadītāja Brīvības iela 120, Kabinets - 107
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija

  Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija

  Indulis Surkulis

  Policijas priekšnieks, komisijas priekšsēdētājs Brīvības iela 45
  Brīvības iela 45
  Visi kontakti
 • Dzimtsarakstu nodaļa

  Dzimtsarakstu nodaļa

  Kristīne Gumbele

  Nodaļas vadītāja Brīvības iela 120, Kabinets - 211
  Visi kontakti
 • Civilās aizsardzības inženieris

  Civilās aizsardzības inženieris

  Edgars Līcis

  Civilās aizsardzības inženieris Brīvības iela 45
  Visi kontakti
 • Jēkabpilds pilsētas būvvalde

  Jēkabpilds pilsētas būvvalde

  Inga Līce-Vilciņa

  Būvvaldes vadītājs Jaunā iela 31C, Kabinets - 8
  Jaunā iela 31C
  Visi kontakti
 • Juridiskais departaments

  Juridiskais departaments

  Dace Gluha

  Departamenta direktore Brīvības iela 120, Kabinets - 110
  Brīvības iela 120
  Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   Liene Liepa

   Nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja Brīvības iela 120, Kabinets - 111
   Brīvības iela 120
   Visi kontakti
  • Iepirkumu nodaļa

   Iepirkumu nodaļa

   Linda Meldrāja

   Nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja Brīvības iela 120, Kabinets - 110
   Visi kontakti
 • Pilsētvides departaments

  Pilsētvides departaments

  Raits Sirmovičs

  Departamenta direktors Jaunā iela 31C, Kabinets - 1
  Visi kontakti
  • Attīstības un investīciju nodaļa

   Attīstības un investīciju nodaļa

   Sandra Gogule

   Nodaļas vadītāja Jaunā iela 31C, Kabinets - 10
   Visi kontakti
  • Būvniecības nodaļa

   Būvniecības nodaļa

   Anita Vanaga

   Nodaļas vadītāja Jaunā iela 31C, Kabinets - 3
   Jaunā iela 31C
   Visi kontakti
  • Teritorijas plānošanas nodaļa

   Teritorijas plānošanas nodaļa

   Kristīne Garde

   Nodaļas vadītāja Jaunā iela 31C, Kabinets - 2
   Visi kontakti
  • Komunālās saimniecības nodaļa

   Komunālās saimniecības nodaļa

   Iveta Vārna

   Nodaļas vadītāja Brīvības iela 45
   Visi kontakti
  • Pašvaldības īpašuma nodaļa

   Pašvaldības īpašuma nodaļa

   Santa Lazare

   Nodaļas vadītāja, komitejas locekle Brīvības iela 45, Kabinets - 313
   Visi kontakti
 • Jēkabpils Sociālais dienests

  Jēkabpils Sociālais dienests

  Larisa Laizāne

  Sociālā dienesta vadītāja, komisijas locekle
  Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201
  Visi kontakti
  • Atbalsta funkciju nodrošināšanas un tehniskie darbinieki

   Atbalsta funkciju nodrošināšanas un tehniskie darbinieki

   Sandra Zeltiņa

   Lietvede
   Visi kontakti
  • Sociālā atbalsta nodaļa

   Sociālā atbalsta nodaļa

   Ritma Rubina

   Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja, sabiedrības grupas locekle
   Visi kontakti
  • Ģimenes atbalsta centrs

   Ģimenes atbalsta centrs

   Laimdota Kancāne

   Ģimenes atbalsta centra vadītāja
   Rīgas iela 237
   Visi kontakti
  • Dienas aprūpes centrs

   Dienas aprūpes centrs

   Ilona Rubiķe

   Sociālā darbiniece
   Jaunā iela 39I
   Visi kontakti
  • Aprūpes mājas birojs

   Aprūpes mājas birojs

   Olga Jeršova

   Aprūpes mājas vadītāja
   Visi kontakti
  • Naktspatversme

   Naktspatversme

   Janīna Smirnova

   Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem
   Zaļā iela 9, Jēkabpils, LV-5201
   Visi kontakti
 • Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumzemgales pārvalde
 • Valsts meža dienests Sēlijas mežniecība
 • Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde
 • Nodarbinātības valsts aģentūra Jēkabpils filiāle
 • Valsts zemes dienests Klientu apkalpošanas centrs Jēkabpilī
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKIC) Jēkabpils birojs
 • Lauku atbalsta dienesta (LAD) Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID) Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs Jēkabpils reģionālā nodaļa
 • Valsts darba inspekcija Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas birojs Jēkabpilī
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Jēkabpils reģionālā nodaļa